İkili Kararname ile 377 Kişinin Malvarlığı Donduruldu. Bu Karar Neyi Amaçlıyor?

07. 04.2021 tarih ve 31447 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ikili kararname ile 6415 sayılı TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN‘nun 7. maddesine dayanılarak ekli liste ile isimleri belirtilen kişilerin mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.

Listede, PKK ve DAEŞ terör örgütlerinin yanında Türkiye’de terör örgütü kabul edilen Gülen Hareketi mensupları da yer aldı. Başta Fethullah Gülen olmak üzere Gülen Hareketi’ne mensup 205 kişinin mal varlıkları donduruldu. Listede, Hamdi Akın İpek’in çocukları gibi haklarında herhangi bir soruşturma bulunmayanlarında olması dikkat çekti. Hukukçulara göre bu kararın amacı, yurt dışında bulunan Gülen Hareketi mensuplarının yurt dışındaki mal varlıklarını da dondurmak. Zira kararın dayanağı olan 6415 sayılı yasanın 7. maddesine göre, malvarlıklarının dondurulmasına karar verilenlerin, yurt dışındaki mallarının da dondurulması için Bakanlar Kuruluna öneride bulunulabilir, gene  aynı maddenin 2. fıkrasına göre ise Bakanlar Kurulu tarafından yurt dışındaki malları hakkında dondurma kararı  verilen kişilerin kararı Dışişleri Bakanlığınca ilgili devlete bildirilir denilmektedir.

2021/1 Karar, 06/04/2021 1 tarihli ikili kararnameye karşı 2575 sayılı Danıştay Kanununun 24 üncü maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7 nci maddesi çerçevesinde, Resmî Gazete’de yayımını izleyen 60 gün içinde dava açılabilecek.

Resmi Gazete: