Türkiye 6 Ekim 1961 Tarihli Lahey Sözleşmesini Uygulamıyor! Mülkiyet Hakkı İhlal Ediliyor!

Son zamanlarda yurt dışındaki noterliklerce hazırlanan vekaletnamelerle, Türkiye’de işlem yapılması engelleniyor. Yurt dışında yaşayan ve zaman, uzaklık veya politik nedenlerden dolayı konsolosluklara gidemeyen Türk vatandaşlarının bulundukları ülke noterleri tarafından usulüne uygun olarak düzenlenmiş ve apostil eklenmiş vekaletnamelerle işlem yapmak hususunda Türkiye’de ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorun ciddi bir mülkiyet hakkı ihlaline dönüştü çünkü uluslararası hukuk … Okumaya devam edin Türkiye 6 Ekim 1961 Tarihli Lahey Sözleşmesini Uygulamıyor! Mülkiyet Hakkı İhlal Ediliyor!