Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Göre Mülkiyet Hakkı Rehberi

Doç. Dr. Burak Gemalmaz tarafından hazırlanan AİHS 1 Nolu ek protokolün 1. maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkının sözleşme kapsamında nasıl kullanılacağına dair kaynak eser, 2019 yılına kadar verilmiş AİHM kararları ışığında hazırlanmıştır.