İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk Hak Arama Özgürlüğü ve Mülkiyet Hakkına Aykırı

İzmir Barosu  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonunca hazırlanan bir çalışmada; 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun dava şartı olarak arabuluculuk’u düzenlediği 3. maddesi; Anayasa’nın 2, 9, 13, 17, 18, 35, 36 ve 49. maddelerine; 12. ve 24. maddeleri 2, 13. 17, 36, 49. maddelerine; 13. ve 15. maddeleri 10. ve 36. maddelerine aykırılık teşkil etmekte olup iptalleri gerekmektedir denildi.

Yapılan çalışmada Anayasanın ilgili maddelerine aykırılık teşkil eden hususlar tek tek incelendi, komisyon tarafından, arabuluculuk düzenlemesinin özellikle; hak arama özgürlüğü, mülkiyet hakkı, angarya yasağı, sosyal ve hukuk devlet ilkesi gibi temel hakları ihlal ettiğinin altı çizildi.

Arabuluculuk düzenlemesinin zorunlu olmayıp, istek halinde başvurulması gereken bir yol olması gerektiğinin savunulduğu çalışmada, zorunlu arabuluculuk nedeniyle Anayasaya aykırılık iddiasında bulunacaklar için örnek bir metin oluşturuldu.