AİHM’den Görevden Uzaklaştırılan Hakimin Ödenmeyen Maaşları için Mülkiyet Hakkı İhlali Kararı

AİHM, Anzelika Simaitiene v. Litvanya kararında; “Mahkumiyet hükmü olmadan, hakimin görevden uzaklaştırıldığı süre boyunca maaşını alamaması, öngörülebilir değildir ve mülkiyet hakkının ihlalidir.” şeklinde karar verdi. 

AİHM, Görevi kötüye kullanma iddiasıyla hakkında ceza davası açılan hakimin ceza yargılaması zamanaşımına uğramıştır, fakat ayrıca açılan  disiplin soruşturması neticesinde verilen karar ile görevden alınan hakimin görevden alındığı tarihe kadar maaşlarının ödenmemesini mülkiyet hakkı ihlali saydı. 

AİHM gerekçesinde; ‘’Buna ek olarak, Mahkeme disiplin yargılamasına istinaden görevden alınması nedeniyle başvurucuya maaşının ödenemeyeceği sonucuna varamamaktadır. Başvurucu tarafından işaret edildiği ve Hükümet tarafından kabul edildiği üzere, 2006’da görevden uzaklaştırıldığında ve hatta 2011’de görevden alındığında, disiplin yargılamaları sırasında bir hakimin yetkilerini askıya almaya yönelik bir yasal dayanak bulunmamaktadır. Böyle bir tedbir ancak daha sonra mümkün kılınmıştır (bakınız yukarıda paragraf 106)

Bu nedenle Mahkeme, bir mahkumiyetin yokluğunda, ceza yargılaması sırasında görevden uzaklaştırıldığı dönemde maaşının kendisine ödenmeyeceğinin başvurucu için öngörülebilir olmadığı sonucuna varmak durumundadır. Öngörülebilirliğin olmadığı durumda, Mahkeme başvurucunun 1 No’lu Protokol’ün 1. maddesi altındaki haklarına yapılan müdahalenin kanuni dayanağı olmadığına karar verir. Buna göre, müdahalenin meşru bir amaç güdüp gütmediği ve orantılı olup olmadığını incelemeye gerek yoktur.’’ ifadelerine yer verdi.

Kararın Benan Molu tarafından yapılan tercümesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.