Türkiye’de Mülkiyet Hakkı İhlallerinde Büyük Artış

Anayasa Mahkemesi tarafından her 3 ayda bir bireysel başvuru istatistikleri açıklanıyor, en son istatistikler 23.09.2012 ile 31.12.2019 tarihleri arasını kapsıyor.

Son paylaşılan istatistiklere göre şu ana kadar Anayasa mahkemesine 254.636 başvuru yapılmış ve bu başvuruların 211.801 tanesi karara çıkmıştır. Anayasa Mahkemesi’nde hala incelemesi devam eden 42.835 dosya bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru oranı her yıl artarak devam ediyor 2019 yılı itibariyle başvuru oranı %17 artarak 42.971 başvuruya ulaştı.  

Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvurulardan 211.801 tanesi karara çıkmış olup bu kararlardan sadece 8369 başvuru, yani karara çıkan dosyaların sadece %4 hakkında hak ihlali kararı verilmiştir.

Hak ihlali verilen kararlara baktığımızda ise en yüksek ihlal kararının mülkiyet hakkı ve adil yargılanma hakkı ile ilgili çıktığını görmekteyiz. 

Anayasa Mahkemesi verilerine göre makul sürede yargılanma hakkı verileri hariç tutulduğunda en yüksek ihlal kararı, ihlal kararı verilen başvuruların 2650’si yani % 42.7’si ile Mülkiyet hakkı ihlalleriyle ilgili. Makul sürede yargılanma hakkı verileri dahil edildiğinde de adil yargılanma hakkından sonra, %30.9’la mülkiyet hakkı ihlalleri 2. sırada yer almaktadır. 

Bu verilere göre Türkiye’de temel haklar düzleminde en fazla ihlal edilen hakkın mülkiyet hakkı olduğu görülmektedir. Anayasa Mahkemesi de dahil olmak üzere yargı sistememizin tamamen yürütmenin etkisinde olduğu gözetildiğinde bu rakamların çok daha fazla olduğunu varsaymak mümkündür.